Stanowiska biurowe, kierownicze, techniczne i sprzedażowe

Proces Rekrutacyjny na stanowiska biurowe, kierownicze, techniczne i sprzedażowe w Firmie Juwentus składa się z następujących etapów :

I.  PIERWSZY KROK - wyślij swoją aplikację
Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym należy przesłać swoją aplikację w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie o pracę na wskazany adres e-mail wraz z odpowiednim numerem referencyjnym (patrz zakładka praca).

Zanim złożysz swoją aplikację na konkretne stanowisko, sprawdź, czego oczekujemy od kandydatów.
Napisz swoje CV i list motywacyjny w taki sposób, aby można było w pełni poznać Twoje umiejętności i doświadczenia zawodowe.
Przedstawiając swoją dotychczasową karierę, oprócz nazwy firmy, podaj także profil jej działalności oraz uwzględnij zakres swoich obowiązków.
W przypadku zgłoszeń spontanicznych należy złożyć swoją aplikację poprzez formularz aplikacyjny.
Pamiętaj, aby do CV dołączyć następującą klauzulę (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie możemy korzystać z aplikacji, które nie zawierają takiego oświadczenia):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencje Ochrony Juwentus oraz pozostałe spółki powiązane kapitałowo, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883 z póż. zm.).”

II.  DRUGI KROK - analiza nadesłanych aplikacji

Na podstawie przesłanych dokumentów aplikacyjnych specjalista ds. rekrutacji analizuje, w jakim stopniu kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kompetencje techniczne i społeczne, zainteresowania i kierunki rozwoju).
Wszystkie wpływające do nas aplikacje osób, których profil jest zbieżny z poszukiwanym przez Juwentus, przesyłamy do odpowiednich działów lub zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne.
W przypadku stanowisk technicznych, praktykowana jest wstępna weryfikacja wiedzy kandydatów poprzez testy merytoryczne.

III.  TRZECI KROK - rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci wyłonieni na drodze selekcji aplikacji zapraszani są telefonicznie na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy rekrutacyjne prowadzone są przez osoby odpowiedzialne lub współodpowiedzialne za zatrudnienie pracownika – stąd w zależności od rangi stanowiska, o jakie ubiega się kandydat, przeprowadzamy od dwóch do czterech spotkań.
W przypadku spontanicznych aplikacji do naszej firmy, celem spotkań rekrutacyjnych będzie doprecyzowanie ścieżki rozwoju kandydata i zaproponowanie stanowiska najbardziej odpowiadającego posiadanym przez kandydata kompetencjom, zgodnie z aktualnymi potrzebami Juwentus.
Pierwsza rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez specjalistę ds. rekrutacji lub kierownika działu, do którego aplikował kandydat. Spotkanie ma charakter wywiadu strukturalizowanego. Staramy się poznać m.in. Państwa predyspozycje, preferowaną ścieżkę rozwoju zawodowego i motywację do pracy. Dużą uwagę przywiązujemy do osobowości kandydata oraz jego dopasowania do naszej kultury organizacyjnej.
Podczas rozmowy staramy się dowiedzieć jak najwięcej na temat oczekiwań danego kandydata w kontekście stanowiska na jakie aplikował oraz poznać Jego wiedzę na temat naszej firmy.
Prosimy pamiętać, że rozmowa rekrutacyjna jest doskonałą okazją do zadania wszystkich nurtujących Państwa pytań dotyczących oferowanego stanowiska i procesu zatrudnienia.

IV.  CZWARTY KROK -  decyzja o zatrudnieniu

Decyzja o zatrudnieniu podejmowana jest wspólnie przez wszystkie osoby zaangażowane w proces rekrutacyjny. Każdy uczestnik rozmów kwalifikacyjnych otrzyma informację zwrotną o ich wyniku telefonicznie lub pocztą elektroniczną, w zależności od ustaleń poczynionych w czasie procesu.
Niezależnie od efektu rozmowy rekrutacyjnej kandydaci otrzymują od nas informację zwrotną.1

1Jeżeli nie otrzymali Państwo informacji zwrotnej od osoby przeprowadzającej rekrutację, prosimy wysłać e-maila na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   podając miejscowość prowadzenia rekrutacji, stanowisko i nazwisko osoby, która miała udzielić informacji zwrotnej. Zależy nam na wysokim standardzie pracy, dlatego informacja od Państwa będzie bardzo pomocna.