Zdalny monitoring wizyjny - ochrona Juwentus

Usługę zdalnego monitoringu wizyjnego polecamy klientom, dla których stacjonarna ochrona fizyczna to za mało oraz takim, którzy chcieliby podnieść poziom bezpieczeństwa, ale bez stałego dozoru agentów ochrony. Monitoring wizyjny polega na odbieraniu, rejestrowaniu i reagowaniu na sygnały pochodzące z lokalnych systemów telewizji przemysłowej (CCTV). Możemy go realizować w formie wideo-weryfikacji lub jako wirtualny patrol.
 
Wideo weryfikacja
Po zainstalowaniu w obiekcie lokalnego systemu alarmowego oraz kamer do monitoringu wizyjnego, nasi operatorzy w chwili odebrania sygnału alarmowego równolegle otrzymują przekaz obrazu z kamer. W przypadku stwierdzenia rzeczywistego zagrożenia powiadamiają osoby wskazane przez klienta lub wysyłają na miejsce załogę interwencyjną (w zależności od wybranej opcji - monitoring ochrona).  
 
Wirtualny patrol
Usługa polega na zdalnym łączeniu się operatora naszego centrum monitorowania z systemem CCTV, zainstalowanym w chronionym obiekcie, w celu sprawdzenia stanu bezpieczeństwa poprzez obserwację obrazu z kamer. Połączenie i obserwacja wykonywane są z ustaloną częstotliwością, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym wcześniej z klientem. W przypadku stwierdzenia rzeczywistego zagrożenia nasz operator powiadamia osoby upoważnione lub wysyła na miejsce załogę interwencyjną (zależnie od wybranej opcji). 
 
Zalety i możliwe zastosowania
·          Zabezpieczenie kopii zapisu obrazu zdarzeń w CM Juwentus (istotne w sytuacji zniszczenia lub
        kradzieży lokalnego rejestratora);
·          Brak kosztów nieuzasadnionych interwencji poprzez eliminowanie fałszywych alarmów
        na drodze wideo weryfikacji, np.
w obiektach z czujkami zewnętrznymi oraz w takich, w
        których sa zwierzęta (psy, koty)
·          Wzrost poziomu bezpieczeństwa dzięki regularnym wirtualnym patrolom (perfumerie,
        sklepy monopolowe, stacje benzynowe, restauracje);
·          Szansa przepłoszenia intruzów poprzez wydawanie komend ostrzegawczych podczas
        zdalnego połączenia audio;
·          Zdalne interwencje porządkowe w strefach wydzielonych (np. zamknięte osiedla
        mieszkaniowe);
·          Sprawdzanie obszarów trudno dostępnych, np. dachy, wyłazy …
·          Możliwość zdalnego otwierania bram, szlabanów itp. po wideo-weryfikacji tożsamości i
        uprawnień osób;
·          Możliwość wizualnej weryfikacji jakości działań agentów ochrony;
·          Monitoring i ochrona Juwentus diametralnie zwiększają bezpieczeństwo obiektu