Stacjonarna ochrona obiektów

Zanim wybierzesz swoją agencję ochrony, najpierw porównaj kilka ofert i sprawdź, co otrzymasz w ramach zaproponowanej stawki godzinowej.  Wiele firm ogranicza się do zapewnienia samych ochroniarzy, bez realnego wsparcia ani skutecznego systemu kontroli. Ochrona jest wtedy iluzoryczna, a klient nie ma żadnej pewności, czy agenci śpią, czy czuwają. JUWENTUS za podobną cenę gwarantuje rzetelną usługę, prowadzoną w oparciu o nowoczesny sprzęt oraz pracę zespołu ludzi:
  • agentów ochrony stacjonarnej, wyposażonych w elektroniczny system nadzoru w czasie rzeczywistym - ActiveGuard,
  • operatorów centrum monitorowania, całodobowo kontrolujących on-line czynności agentów,
  • własne załogi interwencyjne, reagujące na wezwanie pomocy przez agentów stacjonarnych,
  • koordynatorów, nadzorujących przebieg ochrony i szkolenia agentów oraz odpowiedzialnych za kontakty ze zleceniodawcami.
Działamy transparentnie - jako jedyni w Polsce umożliwiamy klientom weryfikowanie czynności naszych agentów ochrony przez dostęp on-line do systemu Active Guard, w który wyposażamy każdy chroniony obiekt. Jak to działa?

Na początku klient wskazuje trasy, którymi mają chodzić agenci podczas obchodów oraz miejsca, które wymagają szczególnej kontroli. My z kolei podpowiadamy, jakie dostrzegamy potencjalne zagrożenia i słabe punkty w danym obiekcie oraz na co zwrócić uwagę, aby dobrze zabezpieczyć mienie przed włamaniem. W ten sposób wspólnie ustalamy częstotliwość i trasy obchodów.

Następnie rozmieszczamy na przebiegu tych tras specjalne elektroniczne punkty kontrolne i nadajemy im odpowiednie nazwy (np. brama,  ogrodzenie). Agentów wyposażamy w czytniki Active Guard, które w momencie zbliżenia do taga komunikują się online z naszym systemem monitoringu i wysyłają informację odczytu do operatora. Każdy punkt ma przypisany czas, w którym agent musi zarejestrować przy nim swoją obecność.

Od tej chwili nasz operator 24h/dobę na bieżąco lokalizuje agentów na podstawie odczytu tagów. Oprogramowanie systemu Active Guard automatycznie alarmuje nas, jeśli którykolwiek agent nie pojawi się w wyznaczonym miejscu w zaprogramowanym czasie. Operator weryfikuje każdy alarm - może skontaktować się z agentami przez wbudowany telefon GSM i odebrać informacje, wydać im nowe polecenia lub przejść w stan nasłuchu, aby ocenić sytuację np. po wciśnięciu przez agenta przycisku napadowego. Jeżeli zagrożenie okaże się rzeczywiste, operator natychmiast wyśle na pomoc naszą najbliższą załogę interwencyjną. Oczywiście nasi agenci  mogą również sami wezwać wsparcie załogi lub zgłosić potrzebę rozmowy z operatorem.
 
         
Dodatkowo monitorujemy czynności załóg interwencyjnych i koordynatorów ochrony, którzy posiadają ruchome, indywidualne punkty odczytu. Za każdym razem wchodząc i wychodząc z terenu chronionego obiektu są zobowiązani zarejestrować się. W ten sposób mamy pełny obraz przebiegu ochrony i obsługi obiektu.

Co najważniejsze, udostępnimy te wszystkie informacje klientom, którzy mogą weryfikować naszą pracę. Po zalogowaniu się na platformę Juwentus24online.pl klienci widzą to samo, co nasz operator. Mogą w każdej chwili sprawdzić m.in. czy wszystkie obchody w ciągu danego dnia, tygodnia czy miesiąca były wykonane punktualnie, jakie sygnały z systemu alarmowego  zainstalowanego np. w magazynie zostały wysłane do naszego centrum monitorowania i o której godzinie. W ten sposób, wiedząc, o której załoga interwencyjna dotarła na miejsce, łatwo zweryfikować nasz całkowity czas reakcji. Ponadto klienci mają wgląd do pozostałych informacji, jak płatności, wymiar pracy ochrony, dane koordynatorów itp.
 
         

W każdym przypadku prowadzenie ochrony i właściwy obieg dokumentów są zgodne ze standardami ISO wdrożonymi w naszym dziale ochrony fizycznej. Dla każdego obiektu przygotowujemy instrukcję (plan) ochrony, w którym szczegółowo określamy zakres czynności agentów i stosowne procedury. Każdy agent posiada indywidualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności fizycznej na kwotę 100 tys. zł. Bierzemy odpowiedzialność materialną za chronione mienie i w razie powstania szkody zobowiązujemy się ponieść jej skutki materialne. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej do kwoty 9 mln zł.

Stacjonarną ochroną fizyczną obejmujemy małe i duże obiekty: kompleksy handlowo-biurowe, zakłady przemysłowe, magazyny, place budowy, centra logistyczne, osiedla mieszkaniowe, slepy czy zakłady usługowe. Podejmujemy się także ochrony obiektów nietypowych. Od kilku lat ochraniamy przed aktami wandalizmu i nielegalnym naklejaniem ogłoszeń klika tysięcy wiat przystankowych w całej Polsce. Zabezpieczamy produkcje filmowe i telewizyjne (m.in. wszystkie plenery filmu „Vinci” Juliusza Machulskiego, serialu "Szpilki na Giewoncie", "Sanktuarium" Studia Wajdy), dbaliśmy również o bezpieczeństwo pasażerów wybranych połączeń pociągów Intercity.