Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

Mariusz Kociemba
PRDM Sp. z o.o.


„ ...Ochrona jest wykonywana profesjonalnie, z duzym zaangażowaniem i poczuciem odpowiedzialności. "


Mariusz Kociemba
PRDM Sp. z o.o.


„ ...  Organizacja i dobra współpraca rekomenduje firmę Ochrona Juwentus jako partnera godnego zaufania i polecenia przyszlym Zleceniodawcom stawiającym wysokie wymagania w zakresie ochrony i bezpieczeństwa."