DECATHLON Sp. z o.o.

Grzegorz Grodziński

„Usługi wykonywane są sumiennie i profesjonalnie. Stały nadzór nad pracownikami, który prowadzi kierownictwo firmy, służy ciągłemu podnoszeniu jakości świadczonych usług(…)”.