ENEA Operator Sp. z o.o.

Adam Grzybulski
Dyrektor Rejonu Dystrybucji Poznań


„(…)Na uwagę zasługuje fakt, wyposażenia posterunku w urządzenie „ACTIVE GUARD” najnowocześniejszy obecnie system do nadzoru czasu i miejsca pracy. Takie zastosowanie wyprzedza dotychczasowe rozwiązania tego typu o możliwość wnikliwej, bezprzewodowej i skutecznej kontroli agenta w czasie rzeczywistym, co jest jednym z czynników mających wpływ na świadczenie usługi na wysokim poziomie(…)”.