SAP-PROPERTY Sp. z o.o. Warszawa

Roman Czarnecki
Dyrektor Zarządzajacy
SAP-PROPERTY Sp. z o.o.


„(…)Pracownicy Agencji Ochrony Juwentus są operatywni i dyspozycyjni, szybko reagują w razie zagrożeń(…)”.