BUD-OWY S.C.

Piotr Olszowy
Wspólnik BUD-OWY s.c.


„(…)Oceniamy pozytywnie organizację zespołu ochrony na obiekcie oraz skuteczność organów kontrolnych(…)”.