Jednostka Wojskowa 4495 w Krakowie

Dowódca
JW 4495 w Krakowie


„(…)Współpraca z firmą Juwentus odbywa się na zasadach partnerstwa, wzajemnego zrozumienia i pełnej odpowiedzialności(…)”.