FORNETTI Polska Sp. z o.o.

„(…)Praca agentów jest nadzorowana całodobowo przez koordynatorów i kierownictwo co przynosi dobre skutki(…)”.