Urząd Dozoru Technicznego oddział w Krakowie

mgr inż. Jan Szuro
Dyrektor oodziału w Krakowie
Urząd Dozoru Technicznego oddział w Krakowie„Spółka działa w sposób profesjonalny, solidny i rzetelny. Pracownicy są uczciwi, obowiązkowi i doświadczeni, a ich obecność budzi zaufanie i daje poczucie bezpieczeństwa"


mgr inż. Jan Szuro
Dyrektor oodziału w Krakowie
Urząd Dozoru Technicznego oddział w Krakowie„Spółka działa w sposób profesjonalny, solidny i rzetelny. Pracownicy są uczciwi, obowiązkowi i doświadczeni, a ich obecność budzi zaufanie i daje poczucie bezpieczeństwa"