TUP PROPERTY S.A.

Sylwia Ptasińska
Kierownik obiektu
TUP PROPERTY S.A.„Agenci ochrony wykazują zainteresowanie sprawami codziennymi Centrum i rzetelnie wykonują powierzone im obowiązki"


Sylwia Ptasińska
Kierownik obiektu
TUP PROPERTY S.A.„Agenci ochrony wykazują zainteresowanie sprawami codziennymi Centrum i rzetelnie wykonują powierzone im obowiązki"