Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi

Bogusława Nowacka
Kierownik Administracyjno-gospodarczy
Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi


„Agenci ochrony wykonują czynności z należytą starannością. Cechuje ich wysoka kultura osobista, sumienność, zaangażowanie i odpowiedzialność które zawsze są gwarancją rzetelnie wykonanej pracy. Są zdyscyplinowani i operatywni."

 


Bogusława Nowacka
Kierownik Administracyjno-gospodarczy
Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi


„Agenci ochrony wykonują czynności z należytą starannością. Cechuje ich wysoka kultura osobista, sumienność, zaangażowanie i odpowiedzialność które zawsze są gwarancją rzetelnie wykonanej pracy. Są zdyscyplinowani i operatywni."