ATLAS Sp. z o.o.

mgr. inż. Krzysztof Kopertowski
Dyrektor Zakładu
ATLAS Sp. z o.o.


„ Organizacja oraz poziom wyszkolenia i przygotowania zawodowego zarówno agentów ochrony jak i kadry kierowniczej jest bardzo wysoki."


mgr. inż. Krzysztof Kopertowski
Dyrektor Zakładu
ATLAS Sp. z o.o.


„ Organizacja oraz poziom wyszkolenia i przygotowania zawodowego zarówno agentów ochrony jak i kadry kierowniczej jest bardzo wysoki."