PLC Poland 10 Sp. z o.o.

PLC Poland 10 Sp. z o.o.

„ W imieniu PLC Poland 10 Sp. z o.o. chciałabym podziękować Państwu za pomoc udzieloną podczas godzin nocnych 6/7 listopad 2009 roku, kiedy to Państwa pracownik pomógł nam przywracać zasilanie elektryczne w magazynie w Gąbkach. Dziękujemy za szybką interwencję i elastyczność w działaniu, gdyż w/w pomoc znacznie przekraczała poza Państwa obowiązki umowne. "


PLC Poland 10 Sp. z o.o.

„ W imieniu PLC Poland 10 Sp. z o.o. chciałabym podziękować Państwu za pomoc udzieloną podczas godzin nocnych 6/7 listopad 2009 roku, kiedy to Państwa pracownik pomógł nam przywracać zasilanie elektryczne w magazynie w Gąbkach. Dziękujemy za szybką interwencję i elastyczność w działaniu, gdyż w/w pomoc znacznie przekraczała poza Państwa obowiązki umowne. "