ZAKŁAD REMONTOWY URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH Sp. z o.o.

Anna Reising
CZŁONEK ZARZĄDU
ZAKŁAD REMONTOWY URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH Sp. z o.o.

„ Współpracujemy z Agencją Ochrony JUWENTUS już na naszej drugiej budowie i zdążylismy poznać powyższą firmę jako solidnego i profesjonalnego partnera, przygotowanego do spełnienia swoich uslug nawet w ekstremalnych warunkach. Wart uwagi jest fakt, że nasze budowy mają miejsce w trudnym, dalekim od miasta terenie (np. w lesie) co zdecydowanie utrudnia działania ochronne. "

 


Anna Reising
CZ?ONEK ZARZ?DU
ZAK?AD REMONTOWY URZ?DZEń GAZOWNICZYCH Sp. z o.o.


„ Współpracujemy z Agencją Ochrony JUWENTUS już na naszej drugiej budowie i zdążylismy poznać powyższą firmę jako solidnego i profesjonalnego partnera, przygotowanego do spełnienia swoich uslug nawet w ekstremalnych warunkach. Wart uwagi jest fakt, że nasze budowy mają miejsce w trudnym, dalekim od miasta terenie (np. w lesie) co zdecydowanie utrudnia działania ochronne. "