JW Bolesławiec

wz.ppłk Jerzy Baj
Dowódca
JW. Bolesławiec


„ Współpraca z firmą JUWENTUS odbywa się na zasadach partnerstwa, wzajemnego zrozumienia i pełnej odpowiedzialności"

 


wz.ppłk Jerzy Baj
Dowódca
JW. Bolesławiec


„ Współpraca z firmą JUWENTUS odbywa się na zasadach partnerstwa, wzajemnego zrozumienia i pełnej odpowiedzialności"