PRETTL Molding Automative Polska Sp. z o.o.

Stefan Krzysiak
Dyrektor Techniczny
PRETTL Molding Automative Polska Sp. z o.o.


„ Od pierwszych dni naszej współpracy Agencja Ochrony JUWENTUS zaproponowała odpowiedni sposób swojego działania dostosowany do naszych oczekiwań oraz zagrożeń jakie potencjalnie mogły wystąpić w tym rejonie miasta. Wprowadzone sukcesywnie proponowane zasady poprawiły stan bezpieczeństwa"


Stefan Krzysiak
Dyrektor Techniczny
PRETTL Molding Automative Polska Sp. z o.o.


„ Od pierwszych dni naszej współpracy Agencja Ochrony JUWENTUS zaproponowała odpowiedni sposób swojego działania dostosowany do naszych oczekiwań oraz zagrożeń jakie potencjalnie mogły wystąpić w tym rejonie miasta. Wprowadzone sukcesywnie proponowane zasady poprawiły stan bezpieczeństwa"