BENTOM S.A.

?ukasz Kopras
General & Export Director
BENTOM S.A.


„ Mamy przyjemność poinformować, że "Ochrona Juwentus" Sp. z o.o. pełni czynności ochrony kompleksu biurowo - produkcyjno - magazynowego od dnia 1 pa?dziernika 2005r. Do dnia dzisiejszego współpraca układa się w sposób nie budzący zastrzeżeń . "


?ukasz Kopras
General & Export Director
BENTOM S.A.


Mamy przyjemność poinformować, że "Ochrona Juwentus" Sp. z o.o. pełni czynności ochrony kompleksu biurowo - produkcyjno - magazynowego od dnia 1 pa?dziernika 2005r. Do dnia dzisiejszego współpraca układa się w sposób nie budzący zastrzeżeń. "