Dom Kombatanta

Zofia Krejczy
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
Dom Kombatanta

„ ... Duża kultura osobista pracowników pozwala na bardzo dobre relacje z mieszkańcami Domu. Firmę Juwentus możemy polecić wszystkim instytucjom i jednostkom, w których występują korelacje między pracownikami firmy, a innymi osobami fizycznymi, szczególnie osobami starszymi."

Zofia Krejczy
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
Dom Kombatanta

„ ... Duża kultura osobista pracowników pozwala na bardzo dobre relacje z mieszkańcami Domu. Firmę Juwentus możemy polecić wszystkim instytucjom i jednostkom, w których występują korelacje między pracownikami firmy, a innymi osobami fizycznymi, szczególnie osobami starszymi."