Ster

Lidia Mosiejowska
Dyrektor Centrum Handlowego STER
APSYS MANAGEMENT Sp. z o.o.

„ ... Z wielką przyjemnością mogę wysoko ocenić jakość świadczonych usług dla naszego centrum handlowego. Szczególnie cenna jest dla nas duża elastyczność agencji Juwentus w dostosowywaniu się do naszych, często zmieniających sie potrzeb oraz szybkość reakcji na ewentualne sugestie z naszej strony"

Lidia Mosiejowska
Dyrektor Centrum Handlowego STER
APSYS MANAGEMENT Sp. z o.o.

„ ... Z wielką przyjemnością mogę wysoko ocenić jakość świadczonych usług dla naszego centrum handlowego. Szczególnie cenna jest dla nas duża elastyczność agencji Juwentus w dostosowywaniu się do naszych, często zmieniających sie potrzeb oraz szybkość reakcji na ewentualne sugestie z naszej strony"