Arche

Ryszard Grochowski
Dyrektor ds. Projektu
Arche Sp. z o.o.

„Usługi ochrony wykonywane są solidnie i sprawnie organizacyjnie. Personel firmy cechuje wysoki poziom wyszkolenia. Na podkreślenie zasługuje fakt wyposażenia agentów w elektroniczne systemy ochrony."


Ryszard Grochowski
Dyrektor ds. Projektu
Arche Sp. z o.o.

„Usługi ochrony wykonywane są solidnie i sprawnie organizacyjnie. Personel firmy cechuje wysoki poziom wyszkolenia. Na podkreślenie zasługuje fakt wyposażenia agentów w elektroniczne systemy ochrony."