EKO-PARK

Anna Chodorowska
Prezes
EKO-PARK S.A.

„W naszej ocenie poziom wyszkolenia i przygotowania zawodowego kadry kierowniczej, jak również agentów ochrony jest wysoki i pozwala na prawidłowe zabezpieczenie terenu nieruchomości przed niekontrolowanym ruchem osób i pojazdów, a także powiadamiania odpowiednich służb w przypadkach nagłych awarii. Spółka EKO-PARK S.A. od lat korzysta z usług Agencji Ochrony Juwentus i zamierza kontynuować tę współpracę w przyszłości."


Anna Chodorowska
Prezes
EKO-PARK S.A.

„W naszej ocenie poziom wyszkolenia i przygotowania zawodowego kadry kierowniczej, jak również agentów ochrony jest wysoki i pozwala na prawidłowe zabezpieczenie terenu nieruchomości przed niekontrolowanym ruchem osób i pojazdów, a także powiadamiania odpowiednich służb w przypadkach nagłych awarii. Spółka EKO-PARK S.A. od lat korzysta z usług Agencji Ochrony Juwentus i zamierza kontynuować tę współpracę w przyszłości."