WIENERBERGER

Bogdan Lewandowski
Kierownik Zakładu
WIENERBERGER Osiek Sp. z o.o.

„ … Instrukcja ochrony naszego obiektu wymaga częstego patrolowania całego terenu, zwłaszcza w nocy. /.../

Ważnym elementem jest dla nas możliwość całodobowej kontroli pracy agentów pełniących służbę na naszym terenie. Są oni wyposażeni w specjalne urządzenia Active Guard, które w pewnym sensie "zmuszają" ich do rzetelnej i punktualnej pracy.

Warto współpracować z firmą Juwentus, bo widać, że inwestują w nowoczesne rozwiązania, aby podnieść pozion swoich usług."


Bogdan Lewandowski
Kierownik Zakładu
WIENERBERGER Osiek Sp. z o.o.

„ … Instrukcja ochrony naszego obiektu wymaga częstego patrolowania całego terenu, zwłaszcza w nocy. /.../

Ważnym elementem jest dla nas możliwość całodobowej kontroli pracy agentów pełniących służbę na naszym terenie. Są oni wyposażeni w specjalne urządzenia Active Guard, które w pewnym sensie "zmuszają" ich do rzetelnej i punktualnej pracy.

Warto współpracować z firmą Juwentus, bo widać, że inwestują w nowoczesne rozwiązania, aby podnieść pozion swoich usług."