TOWER SERVICE Sp. z o.o.

Mirosław Lissowski
Prezez Zarządu
TOWER SERVICE Sp. z o.o.

“W związku z piątkowym zdarzeniem – domniemanym umieszczeniu ładunku wybuchowego pod naszym budynkiem, niniejszym chciałbym podziękować /…/ za w pełni profesjonalne działanie Pana pracowników, a w szczególności za czujność i trze?wą ocenę sytuacji przez koordynatora budynku.”


Mirosław Lissowski
Prezez Zarządu
TOWER SERVICE Sp. z o.o.

“W związku z piątkowym zdarzeniem – domniemanym umieszczeniu ładunku wybuchowego pod naszym budynkiem, niniejszym chciałbym podziękować /…/ za w pełni profesjonalne działanie Pana pracowników, a w szczególności za czujność i trze?wą ocenę sytuacji przez koordynatora budynku.”