Grupa ZUE S.A.

Marcin Wiśniewski
Dyrektor Zakładu Torowo-Drogowego
Grupa ZUE S.A.

„ … majątek o bardzo dużej wartości i jego ochrona wymaga od agentów dużej dozy wyobra?ni, skrupulatności i czujności. Mimo, że wymagania są bardzo duże, to opinia o ich pracy jest jak najlepsza. Między innymi w porę wykryli różne uchybienia dotyczące zabezpieczenia mienia /…/ W odpowiednim momencie zapobiegli dewastacji …”

Marcin Wiśniewski
Dyrektor Zakładu Torowo-Drogowego
Grupa ZUE S.A.

„ … majątek o bardzo dużej wartości i jego ochrona wymaga od agentów dużej dozy wyobra?ni, skrupulatności i czujności. Mimo, że wymagania są bardzo duże, to opinia o ich pracy jest jak najlepsza. Między innymi w porę wykryli różne uchybienia dotyczące zabezpieczenia mienia /…/ W odpowiednim momencie zapobiegli dewastacji …”