Polska Akademia Nauk

Grażyna Jędrzejewska
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych
Polska Akademia Nauk
Instytut Wysokich Ciśnień

„ … Od lat korzystaliśmy z usług kilku renomowanych agencji ochrony, zawsze wybieranych w drodze starannej selekcji. Z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że spośród tych wszystkich współpracujących z nami firm najwyższym poziomem usług może pochwalić się Juwentus.”

Grażyna Jędrzejewska
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych
Polska Akademia Nauk
Instytut Wysokich Ciśnień

„ … Od lat korzystaliśmy z usług kilku renomowanych agencji ochrony, zawsze wybieranych w drodze starannej selekcji. Z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że spośród tych wszystkich współpracujących z nami firm najwyższym poziomem usług może pochwalić się Juwentus.”