GE Bank Mieszkaniowy S.A.

Robyn K. McKenzie
Wiceprezes Zarządu
GE Bank Mieszkaniowy S.A.

„ … Pracownicy są zaangażowani w pełnienie swych obowiązków, operatywni w sytuacjach tego wymagających oraz punktualni. Niejednokrotnie mogliśmy się przekonać o ich lojalności, wysokiej kulturze osobistej oraz doskonałej organizacji pracy całego zespołu /.../ jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości świadczonych usług”

Robyn K. McKenzie
Wiceprezes Zarządu
GE Bank Mieszkaniowy S.A.

„ … Pracownicy są zaangażowani w pełnienie swych obowiązków, operatywni w sytuacjach tego wymagających oraz punktualni. Niejednokrotnie mogliśmy się przekonać o ich lojalności, wysokiej kulturze osobistej oraz doskonałej organizacji pracy całego zespołu /.../ jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości świadczonych usług”