BBDO Warszawa Sp. z o.o.

Joanna Sokolewicz-Janeczko
Kierownik Biura
BBDO Warszawa Sp. z o.o.

„ … Jesteśmy w pełni zadowoleni z przydzielonych nam pracowników ochrony, którzy nie tylko nadzorują powierzone ich opiece obiekty, ale często służą pomocą w różnych codziennych sprawach biurowych, będ? gotowi są podjąć się nietypowych dla nich zadań.”

Joanna Sokolewicz-Janeczko
Kierownik Biura
BBDO Warszawa Sp. z o.o.

„ … Jesteśmy w pełni zadowoleni z przydzielonych nam pracowników ochrony, którzy nie tylko nadzorują powierzone ich opiece obiekty, ale często służą pomocą w różnych codziennych sprawach biurowych, bąd? gotowi są podjąć się nietypowych dla nich zadań.”