AMERPLAST Sp. z o.o.

Artur Lipiński
AMERPLAST Sp. z o.o.

„ … Duże natężenie ruchu samochodowegodo różnych klientów wymaga od ochrony szczególnej dbałości i kompetencji, podzielności uwagi i zdolności podejmowania optymalnych decyzji w warunkach dużego stresu oraz umiejętności współpracy w ramach kilkunastoosobowego zespołu ochrony. Nasze doświadczenia pozwalają rekomendować Juwentus do realizacji usług ochrony obiektów wielkokubaturowych i wielkopowierzchniowych”

Wojciech Danowski
Z-ca Dyrektora
Studio Filmowe ZEBRA

„ … gorące podziękowania za pomoc i współpracę przy realizacji firmu VINCI. Reżyser filmu Juliusz Machulski składa wyrazy uznania za profesjonalizm i skuteczność /…/ przy zabezpieczaniu planu filmowego w Krakowie”