CEREALIA UNIBAKE Sp. z o.o.

Witold Lisiecki
Dyrektor
CEREALIA UNIBAKE Sp. z o.o.

„ … /pracownicy/ są mili i życzliwi oraz nie ograniczają się wyłącznie do pełnienia powierzonych im obowiązków wynikających z umowy. Chętnie podejmują się drobnych prac związanych z bieżącym utrzymaniem terenu w czystości i porząku, często wykazując własną inicjatywę.”

Witold Lisiecki
Dyrektor
CEREALIA UNIBAKE Sp. z o.o.

„ … /pracownicy/ są mili i życzliwi oraz nie ograniczają się wyłącznie do pełnienia powierzonych im obowiązków wynikających z umowy. Chętnie podejmują się drobnych prac związanych z bieżącym utrzymaniem terenu w czystości i porządku, często wykazując własną inicjatywę.”