OSTERVIG Sp z o.o.

Marek ?ebkowski
Szef Techniczny
OSTERVIG Sp z o.o.

„… są mili i życzliwi oraz nie ograniczaję się wyłącznie do pełnienia powierzonych im obowiązków wynikających z charakteru umowy. Bezproblemowo podejmują się (często z własnej inicjatywy) drobnych prac związanych z bieżącym utrzymaniem budynku i otaczjącego go terenu w czystości i porządku.

Marek ?ebkowski
Szef Techniczny
OSTERVIG Sp z o.o.

„… są mili i życzliwi oraz nie ograniczają się wyłącznie do pełnienia powierzonych im obowiązków wynikających z charakteru umowy. Bezproblemowo podejmują się (często z własnej inicjatywy) drobnych prac związanych z bieżącym utrzymaniem budynku i otaczjącego go terenu w czystości i porządku.