Studio Filmowe ZEBRA

Wojciech Danowski
Z-ca Dyrektora
Studio Filmowe ZEBRA

„ … gorące podziękowania za pomoc i współpracę przy realizacji firmu VINCI. Reżyser filmu Juliusz Machulski składa wyrazy uznania za profesjonalizm i skuteczność /…/ przy zabezpieczaniu planu filmowego w Krakowie”

Wojciech Danowski
Z-ca Dyrektora
Studio Filmowe ZEBRA

„ … gorące podziękowania za pomoc i współpracę przy realizacji firmu VINCI. Reżyser filmu Juliusz Machulski składa wyrazy uznania za profesjonalizm i skuteczność /…/ przy zabezpieczaniu planu filmowego w Krakowie”