ENERGOPOL Warszawa S.A.

Ewa Szymczak
Dyrektor ds. organizacyjno-administracyjnych
ENERGOPOL Warszawa S.A.

„ … W trakcie 6-letniej współpracy pracownicy realizujący usługi wykazali się kompetencją i dużym zaangażowaniem, /.../ predyspozycjami do pracy w tego typu obiektach.”

Ewa Szymczak
Dyrektor ds. organizacyjno-administracyjnych
ENERGOPOL Warszawa S.A.

„ … W trakcie 6-letniej współpracy pracownicy realizujący usługi wykazali się kompetencją i dużym zaangażowaniem, /.../ predyspozycjami do pracy w tego typu obiektach.”