Urząd miasta Poznania Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

Urząd miasta Poznania Wydział Gospodarowania Nieruchomościami


„... Niniejszym potwierdzam, iż Ochrona Juwentus Sp. z o.o. z siedzibą w 02-826 Warszawie, ul. Poloneza 91, wykonała w terminie od 02.01.2014. do 31.05.2014. na rzecz Miasta Poznania usługę ochrony w formie całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej na terenie przy al. Niepodległości 55 w Poznaniu. ...”

alt


Urząd miasta Poznania Wydział Gospodarowania Nieruchomościami„ ... Postanowienia ww. umowy zrealizowane zostały z należytą starannością i zgodnie z umową. ..."