PPH INTER-PRODYN

PPH INTER-PRODYN Sp. z o.o.


„... Niniejszym zaświadczam ,że OCHRONA JUWENTUS POŁUDNIE Sp. z o.o. świadczy usługi ochrony mienia w CENTRUM biurowo-szkoleniowym MONIUSZKI 7 w Katowicach ...”

alt

PPH INTER-PRODYN Sp. z o.o.„ ... Naszą dotychczasową współpracę oceniam pozytywnie i polecam OCHROMĘ JUWENTUS POŁUDNIE Sp. z o.o. innym podmiotom gospodarczym. ..."