RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „SIEROSŁAW II”

Dopiewo
Zarząd ROD „SIEROSŁAW II”

„(…) Pragniemy podziękować za bardzo dobre i profesjonalne pełnienie czynności ochrony przez agentów państwa firmy podczas trwania imprezy pod nazwą Dzień Działkowca […]. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej naszej współpracy”.