SOŁECTWO WIĘCKOWICE

Sołtys Anna Kwaśnik

„(…)Pełen profesjonalizm oraz staranne i fachowe wykonanie obowiązków przez agentów ochrony firmy Juwentus pozwoliło na sprawne i bezpieczne przeprowadzenie całej imprezy („LATO 2011”)(…)”.