Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu

Małgorzata Lorek
Dyrektor ZSG-D w Poznaniu


„(…)Dyrekcja ZSG-D w Poznaniu dziękuje za rzetelna i sprawną obsługę szkolnej Studniówki(…)”.