Filharmonia Narodowa

Wojciech Nowak
Z-ca Dyrektora Naczelnego
Filharmonia Narodowa

„ Składam gorące podziękowania/…/ za wzorową organizację i przeprowadzenie ochrony XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F.Chopina /…/ z Agencją Juwentus współpracujemy już od ponad 10 lat /…/ ze względu na szczególny charakter imprezy, jej prestiż i udział pianistów i gości z różnych stron świata od pracowników ochrony oczekuje się taktu, niezauważalnego i skutecznego działania, z czego wasza firma wywiązuje się zawsze wzorowo.”

Wojciech Nowak
Z-ca Dyrektora Naczelnego
Filharmonia Narodowa

„ Składam gorące podziękowania/…/ za wzorową organizację i przeprowadzenie ochrony XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F.Chopina /…/ z Agencją Juwentus współpracujemy już od ponad 10 lat /…/ ze względu na szczególny charakter imprezy, jej prestiż i udział pianistów i gości z różnych stron świata od pracowników ochrony oczekuje się taktu, niezauważalnego i skutecznego działania, z czego wasza firma wywiązuje się zawsze wzorowo.”