Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ZŁOTOKŁOS

Dyrektor Handlowy
Ahmad Al-Saaiydeh

„(…) Nasza dotychczasowa współpraca zaowocowała szybkim osiągnięciem zadowalających nas efektów. Warto zwrócić uwagę na łatwość nawiązania kontaktu oraz szybkość reakcji pracowników Firmy (…)”.