PRIMA

Pełnomocnik
Robert Piotrowski


„(…) Program pozwala wczytywać dokładną historię tras oraz tworzyć szczegółowe raporty. Dzięki temu wiemy jak nasi pracownicy wywiązują się z powierzonych zadań służbowych, a także jak eksploatowane są pojazdy naszej floty (…)”.