KPP Powiatu Łódzkiego Wschodniego

asp. szt. Dariusz Jędrasik
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji
Powiatu Łódzkiego Wschodniego


"(...) macie pracowników, którzy poza swoimi obowiązkami służbowymi nie są obojętni na występujące inne negatywne zjawiska. Ich świadomw działania przyczyniło się do zatrzymania i wyeliminowania z ruchu drogowego nietrzeźwego kierującego(...)".