PLASTAL Gliwice

Marzena Chajdzicka
Kierownik Działu Zakupów


„(…)na podkreślenie zasługuje fakt dysponowania przez Juwentus własną służbą patrolowo-interwencyjną(…)”.