Fashion House Gdańsk Sp. z o.o.

Izabela Jaworska-Piętkowska
Facility Manager FHG


„(…)komunikacja, sprawność oraz szybkość podjętych działań są na wysokim poziomie i zawsze możemy polegać na doświadczeniu firmy oraz agentów, których firma zatrudnia(…)”.