Edukacja VOX Sp. z o.o. Wrocław

Marta Michalska
Kierownik Biura Zarządu
Edukacja VOX Sp. z o.o.


„(…) Dzięki wykwalifikowanej kadrze usługi wykonywane są w pełni profesjonalnie, a stała kontrola nad zabezpieczeniami chronionego obiektu służy ciągłemu podnoszeniu jakości świadczonych usług (…)”.