BP Europa SE Kraków

Andrzej Tomczewski
Prokurent BP Europa SE


„(…) Przebieg naszej dotychczasowej współpracy pozwala stwierdzić, iż jest to firma rzetelnie i profesjonalnie podchodząca do zleconych jej zadań.”