Komenda Miejska Policji Kraków

Komenda Miejska Policji
Kraków

„… Pragnę wyrazić swoją wdzięczność oraz słowa uznania dla postawy, jaką zaprezentowali pracownicy Państwa firmy, … "
alt Komenda Miejska Policji
Kraków

„… Profesjonalizm oraz skuteczność działania podległych pracowników, doprowadziły do bezpośredniego ujęcia sprawców przestępstwa.  Niewątpliwie taka postawa ma wpływ na poprawę poczucia bezpieczeństwa obywateli naszego miasta.
 …"