Urząd Gminy Zabierzów

Zygmunt Podgórski
Z-ca Kierownika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska


„Usługi zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy i prawidłowo ukończone”.