SKOK „WESOŁA”

Paweł Albrycht
Menadżer Oddziału Kraków

„(…) Podczas instalacji sprzętu alarmowego zostało przeprowadzone kompleksowe szkolenie dla pracowników z zakresu obsługi instalacji alarmowej.”